De MonaLisa Touch™ laserbehandeling,
een oplossing voor vaginale droogte door de menopauze,
zonder gebruikmaking van hormonen.

De MonaLisa Touch™ brochure

In een notedop

De MonaLisa Touch™ laserbehandeling zorgt in 3 sessies en zonder hormonen voor een verjongingskuur van de vulvovaginale wand of mucosa bij gemenopauzeerde patiënten met atrofieklachten. Op een gecontroleerde wijze worden met de laser microscopisch kleine ‘brandwondjes’ gemaakt, niet over het hele oppervlak van de schedewand maar slechts over zo'n 6 à 7 procent ervan, dus een kleine fractie. Daarvan komt trouwens de naam 'fractioneel' of 'gefractioneerd'. Tijdens het natuurlijk herstelproces dat daarop volgt in het bindweefsel van zowel de behandelde als de niet-behandelde vaginawand wordt nieuw collageen (een lijmvormend eiwit) en elastine (een elastisch eiwit) aangemaakt. Op die manier worden niet alleen de stevigheid en de elasticiteit van de schedewand hersteld, maar bovendien komt ook het vochtgehalte ervan terug op peil, zodat de vaginawand terug dikker wordt en er opnieuw afscheiding van mucus optreedt zoals vóór de menopauze. In een laatste stap komen ook de lactobacillen terug die zoals vroeger voor een verdedigingsbarrière zorgen tegen vaginale infecties. Bij een natuurlijke menopauze worden met deze laserbehandeling slaagpercentages van 84 à 86% gehaald. Na die 3 sessies volstaat één sessie per jaar om het effect van de 3 eerste sessies te onderhouden. Deze laserbehandeling is vrijwel pijnloos, duurt een 10-tal minuten en kan doorgaan in een gewone consultatieruimte. Wanneer de menopauze abnormaal vroeg optrad, dus 'prematuur', (bijvoorbeeld na chemo- of radiotherapie of na de heelkundige wegname van beide eierstokken) worden slaagpercentages van 75% gehaald en tonen recente studies aan dat er dan méér sessies nodig zijn dan 3 om een goed effect te bekomen. 

In beeld

In twee video's laat Martine Prenen patiënten zelf aan het woord en interviewt zij mij:

 

In detail

Sinds mei 2015 bied ik als eerste in de Benelux deze MonaLisa Touch™ laserbehandeling van vulvovaginale atrofie aan. Deze behandeling werd ontwikkeld in Milaan tijdens de jaren 2009-2011. De laserbehandeling van de schedewand en schaamlippen is afgeleid van de fractionele laserbehandeling van de huid in de dermatologie en heeft haar sporen reeds verdiend in verschillende andere landen (Italië, Polen, Australië, Verenigde Staten en de meeste Zuidamerikaanse landen).

Vulvovaginale atrofie is het gevolg van de (natuurlijke of kunstmatige) menopauze en het wegvallen van de oestrogeenproductie. Op de website van Sensoa, het Vlaams expertisecentrum voor seksuele gezondheid, kan je alvast meer uitleg vinden over menopauze en vaginale droogte. Door de toestand van menopauze wordt de schede stilaan dunner en gevoeliger, met verlies aan stevigheid, soepelheid, elasticiteit en afscheiding. Naast vaginale droogte ontstaat vaak een gevoel van irritatie met jeuk en/of branderigheid. Tijdens seksueel contact wordt vaak een schurend gevoel beschreven, waardoor vrijen stilaan onaangenaam wordt, met vooral bij het begin van de penetratie scherpe pijn ter hoogte van de schede ingang. Glijmiddelen of hydraterende crèmes gaan dit nauwelijks of onvoldoende verhelpen. Uiteindelijk wordt vrijen onmogelijk door een combinatie van pijn, vernauwing van de schede en uiteindelijk ook verkorting van de schede. Ook verminderde blaascontrole wordt vaak vermeld met doorlopend het gevoel te moeten gaan plassen, terwijl de blaas in werkelijkheid amper gevuld is. Ongewild urineverlies bij verhogen van de druk in de buikholte (zoals bij sporten, hoesten, lachen of niezen) noemen we stress-incontinentie. Al deze klachten - zowel binnen als buiten de seksuele sfeer - verminderen de levenskwaliteit, treden op in verschillende combinaties en zijn zeer frequent. Vaak worden ze door de betrokkene echter verzwegen, zowel voor de partner als voor een zorgverlener, uit schaamte of in de overtuiging dat hier toch geen goede remedie voor bestaat.

De MonaLisa Touch™ laserbehandeling vindt plaats in de gewone consultatieruimte van de gynaecoloog en biedt een niet-hormonale, vrijwel pijnloze én duurzame oplossing voor de klachten ten gevolge van een dergelijke atrofie, ook bij patiënten die door een wegname van beide eierstokken, een bestraling van het bekken of een chemotherapie voortijdig gemenopauseerd raakten. Tijdens het genezingsproces volgend op de laserbehandeling treedt simultaan een verjonging op van de schedewand, die haar normale dikte, afscheiding, stevigheid, soepelheid en elasticiteit herwint. De klachten door vulvovaginale atrofie verdwijnen dan ook snel. Om het genezingsproces niet te verstoren wordt er best 3 dagen gewacht met vrijen, lopen en zwemmen. Een lokale verdoving of een nabehandeling met antibiotica zijn overbodig. Het effect van de MonaLisa Touchis optimaal na 3 sessies (1 sessie om de 4 à 6 weken). Bij patiënten met een premature menopauze na chemotherapie en/of bestraling van het bekken is de atrofie veel dieper en zijn vaak 4 à 6 sessies nodig. Nadien volstaat een jaarlijkse onderhoudsbehandeling (1 sessie per jaar). De laserbehandeling zorgt er dus niet alleen voor dat de klachten verdwijnen door deze 'verjongingskuur' tijdens het genezingsproces, maar bovendien houdt het effect ervan aan gedurende minstens 9 tot 18 maanden, zonder nood aan oestrogeenpreparaten.

Vraag en antwoord

Elke voorgeschiedenis, elk verhaal en elk klachtenpatroon is anders. Hetzelfde geldt voor de graad van atrofie. Bijgaande vragenlijst kan helpen om uw specifieke klachten op een meer gestructureerde wijze weer te geven. Maar om na te gaan of u ook echt in aanmerking komt voor de MonaLisa Touch® laserbehandeling is een medisch consult mét klinisch onderzoek aangewezen.

Voor de zorgverlener

Geïnteresseerde seksuologen, relatietherapeuten, menopauzeconsulenten, huisartsen, gynaecologen en andere zorgverleners in dit domein kunnen hieronder meer wetenschappelijke informatie vinden over dit onderwerp: